2020 vasario 10

Namo pridavimas

Pasibaigus bet kokio pastato ar namo statybai, jis turi būti užregistruojamas, o savininkui suteikiami nuosavybės dokumentai. Kad tai būtų padaryta, reikalingas statybos pridavimas. Tai yra statinio tinkamumo naudojimui pripažinimas, kuris įvertinimas gaunant Statybų inspekcijos deklaraciją ir Registrų centro išrašą apie baigtą statybą –taip, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai.

Norint užbaigti Namo pridavimą padedu sutvarkyti dokumentus:

  • Statinio kadastro duomenų byla. (inventorizacija)
  • Stainio ir požeminių inžinerinių tinklų kontrolinė nuotrauka.
  • Sklypo su statiniais geodezinė nuotrauka.
  • Žemės sklypo kadastro duomeny bylos atnaujinimas.

Mums reikalingi dokumentai:

  • Statybą leidžiantis dokumentas.
  • Statinio projektas.
  • Nuosavybės teisę patvirtinantis dokumentas (registrų centro išrašas)Skambinkite